دفتر مرکزی

کارخانه

۱۱۳۳۷۰۱۳۸۵(۹۸+)

info@kfppharma.com

مازندران، ساری، میدان خزر، بلوار فرح آباد، فرح آباد ۸ ،مجتمع باغبان، طبقه پنجم، واحد ۵

۴۸۱۶۹۷۶۵۱۸

۱۱۳۳۶۸۱۴۷۴-۹(۹۸+)

info@kfppharma.com

مازندران، ساری، شهرک صنعتی شماره ۱ ، گلستان ۲ غربی، داروسازی کیان فرا پارس

۴۸۱۸۱۷۹۴۱۹

با ما در تماس باشید