بخش اعظمی از سرمایه داروسازی کیان فرا پارس، نیروهای انسانی خالق و ایده پرداز آن هستند که با استفاده از پتانسیل های موجود، همواره
مسیری رو به تعالی را برا ی خود و مجموعه رقم میزنند. داروسازی کیان فرا پارس تالش می کند تا زمینه را برای افراد متعهد، مسئولیت پذیر و
کیفیت گرا برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده فراهم نموده و بدین منظور از افراد عالقمند بی صبرانه دعوت بعمل می آورد.
عالقمندان می توانند رزومه کاری خود را به آدرس hr@kfppharma.com ارسال نمایند.

موقعیت شغلی

 

در شرایط بحران همه‌گیری کرونا، تلاش برای حفظ سل‍امت جامعه و عبور از این معضل جهانی مسئولیت همه‌ی ماست. از ابتدای شیوع کرونا، شرکت کیان فرا پارس رویکردهای جدیدی پیش گرفته تا از حفظ سلامت همکاران و افرادی که مایل هستند مسیر شغلیشان را در کیان فرا پارس دنبال کنند، اطمینان حاصل کند. در همین راستا شرایطی را ایجاد کرده‌ایم که تا انتهای این بحران، مصاحبه‌های شغلی حضوری را تا حد امکان با مصاحبه‌های آنل‍این جایگزین کنیم.

 

صندلی

کیان فرا پارس فقط یک شرکت نیست. کیان فرا پارس یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! ما در کیان فرا پارس به دنبال رویاهای بزرگ هستیم و می‌دانیم که رسیدن به رویاهای بزرگ با هم‌کاری، سخت‌کوشی، انضباط و دوستی و هم‌دلی به وجود می‌آید. همه‌ی اعضای خانواده‌ی کیان فرا پارس، جزو بهترین‌های رشته‌ی خود هستند و افتخار ما این است که این خانواده هر روز بزرگ‌تر می‌شود. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می‌بینیم و درست مثل یک خانواده برای موفقیت شما تلاش می‌کنیم؛ همان‌طور که شما برای موفقیت کیان فرا پارس تلاش می‌کنید.