سالینومایسین %۱۲

سالینومایسین 12% کیان فرا پارس یک داروی کوکسیدیوستات یونوفوره است که با یون های سدیم و پتاسیم ایجاد کمپلکس های قابل حل در چربی می نماید و بدین طریق باعث افزایش نـفـوذپـذیـری غـشاء تـک یاخـته نـسبـت بـه ایـن یـون هـا می شـود. بـا افـزایـش غـلـظـت یون های مثبت در درون سلول، پمپ سدیم – پتاسیم در غشاء سلول فعال شده و بـا مـصـرف ATP بـه صـورت فـعـال شـروع بـه خارج کــردن ایـن یـون هـا از سـلــول می نـمـاید.

دسته دارویی: ضد کوکسیدیوز

روش مصرف: پودر مخلوط در دان

بسته بندی: پاکت های آلومینیومی چند لایه ۵ کیلوگرمی

 

ترکیب:

هر کیلوگرم از پریمیکس سالینومایسین ۱۲% کیان فرا پارس حاوی ۱۲۰ گرم سالینومایسین سدیم است.

مکانیسم اثر:

سالینومایسین ۱۲% کیان فرا پارس یک داروی کوکسیدیوستات یونوفوره است که با یون های سدیم و پتاسیم ایجاد کمپلکس های قابل حل در چربی می نماید و بدین طریق باعث افزایش نـفـوذپـذیـری غـشاء تـک یاخـته نـسبـت بـه ایـن یـون هـا می شـود. بـا افـزایـش غـلـظـت یون های مثبت در درون سلول، پمپ سدیم – پتاسیم در غشاء سلول فعال شده و بـا مـصـرف ATP بـه صـورت فـعـال شـروع بـه خارج کــردن ایـن یـون هـا از سـلــول می نـمـاید. پس از مدتی ذخـیـره ATP سـلـول بـه پـایان می رسد و پس از آن در اثـر خـاصـیـت اسـمـزی آب به درون سلـول تـک یاخـته نـفـوذ مـی کـنـد و در نـتـیـجه سلول متورم شده، اعمال اندام های درون سلولی مختل و در نهایت انگل منهدم می شـود.

سالینومایسین ۱۲% کیان فرا پارس، کـوکـسیـدیـواستاتی وسیع الـطیـفی است که روی مـروزوئیـت ها، اسپوروزوئیت ها و همچنین شیـزونـت های بـالغ تمام گونه های پاتوژن ایـمـریـای طـیور شـامل ایـمـریـا تـنلا، ایمریا نکاتریکس، ایمریا برونتی، ایمریا ماگزیما و ایمریا اسرولینا مؤثر است.

موارد مصرف:

سالینومایسین ۱۲% کیان فرا پارس به عنوان کوکسیدیوستات جهت کنترل و پـیـشـگـیـری کوکسیدیوز در جـوجه های گـوشتی و پولت های جایگزین تخمگذار به کار می رود. سالینومایسین ۱۲% کیان فرا پارس باعث بهبود ضریب تبدیل موادغذایی نیز می گردد و روی کیفیت لاشه نیز اثر سوء ندارد.

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه های گوشتی: ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک از یک روزگی تا ۵ روز قبل از کشتار

پولت های تخم گذار: ۵۰۰ – ۳۵۰ گرم در هر تن خوراک از یک روزگی تا ۷ روز قبل از شروع تخمگذاری

جهت گرفتن بهترین نتیجه، در مخلوط شدن یکنواخت دارو با دان دقت نمایید. به این منظور توصیه می شود ابتدا مقدار مورد نظر دارو را با پنج برابر وزن آن از خوراک به خوبی مخلوط نموده و سپس آن را به حجم اصلی خوراک اضافه کرده، مجدداً مخلوط نمایید.

زمان پرهیز از مصرف:

۵ روز قـبل از کـشـتار در جوجه های گوشتی و ۷ روز قبل از شروع تخم گذاری در گله های تخم گذار.

تداخل دارویی:

سالینومایسین ۱۲% با تیامـولین تداخل اثر داشته و ضمن کاهش رشد می تواند باعث تلفات شود. حداقل ۷ روز باید بین مصرف متوالی این دو دارو فاصله وجود داشته باشد.

موارد احتیاط:

در طی آماده سازی از ماسک ضد غبار، دستکش و لباس محافظ استفاده شود و پس از آن دست ها با آب و صابـون شستشو داده شود.

در طـیور تخمگذاری که تولید آنها به مصرف انسان میرسد، مصرف نشود.

دوراز دسـترس کـودکان نگهداری شود.

در اسب و سایر تک سمی ها کشنده است.

هـمراه با سایر کوکسیدیوستات ها که مکانیسم اثر مشابه دارند مصرف نشود.

در بوقلمون ها به دلیل بروز مسمومیت مصرف نشود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای ۱۵ الی ۲۵  درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

برای نظر دادن اولین باش “سالینومایسین %۱۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *